งานไฟเบอร์ออฟติกครบวงจร งานรับเหมา Fiber Optic,Fusion(Splice Fiber-TEST OTDR) งานรับเหมา Fiber Optic,Fusion(Splice Fiber-TEST OTDR)

                    เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)มีผู้ร่วมถือหุ้น 7 คน การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการประกอบการทางด้านการให้คำปรึกษา, งานออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า งานประปา ระบบปรับอากาศ รวมวัสดุ - อุปกรณ์ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงงานทุกประเภท นอกจากนี้แล้ว ยังรวมไปถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น ระบบตู้โทรศัพท์สาขา ระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย ระบบเสาอากาศ โทรทัศน์แบบรวม ระบบนาฬิการวม ระบบเสียง ระบบควบคุมอัตโนมัติต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า ซ่อมบำรุงตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ - แรงสูง และระบบเครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะพร้อมทั้งช่างฝีมืออีกจำนวนมากกว่า 100 คน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที จุดมุ่งหมายของบริษัทคือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดทั้งในขณะดำเนินงานและแก่ผู้ใช้โดยยึดถือกฏของการไฟฟ้า ทั้งของการไฟ้ฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฏอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด
 
 
                      บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด ของเรากำลังพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท  คือ  
"ความจริงใจต่อลูกค้า คือหน้าที่และบริการของเรา"
 
 
                      บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด เราให้บริการกับลูกค้ามากมายหลายประเภท คุณภาพ และความคล่องตัวในการบริการ เป็นกุญแจสำคัญ
ในการทำงานและดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  ได้แก่
 
-  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า  (INSTALLATION  SERVICE) 
-  การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า  (SPARE  PARTS  SERVICE) 
-  งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง  (ELECTRICAL  POWER  SERVICE) 
-  งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (ENERGY SEVING SYSTEMS)
 
ให้บริการงานด้านไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ครบวงจร  
บริษัท เอ็ม.พี.ซี. ซิสเท็ม จำกัด  ให้บริการงานด้านไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ครบวงจร โดยทีมงานคุณภาพ  บริการรับ สไปสายไฟเบอร์ ( เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ ) Splice สาย Fiber Optic ใยแก้วนำแสง รับเข้าหัวสาย Fiber 
          - งานเดินสายและติดตั้ง (Cabling and Installation) 
          - ให้บริการตรวจสอบ และซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้ง Indoor และ Outdoor
          - งานฟิวชั่นสไปซ์ (Fusion Splice)
          - งานทดสอบและรายงานผล OTDR (OTDR Test and Report)  
รับเข้าหัว Fiber Optic , Fusion Splice , ซ่อม Fiber Optic , Splice สาย Fiber , สไปย์สาย Fiber , สไปย์สาย ไฟเบอร์ , เข้าหัว ไฟเบอร์
 
บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด
685 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 TEL. (02) 919-3060-2 FAX. (02) 919-3063
อีเมล์ pracha@mpcsystem.com
 
ผู้รับเหมาไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แรงสูง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ไฟฟ้าโรงงาน งานออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบไฟฟ้า รับเหมาระบบประปา cctv กล้องวงจรปิด ระบบสาย-ท่อ Cable And Pipe ระบบ Network Lan ระบบสาย ฯลฯ
เว็บไซต์ http://www.mpcsystem.com/
 
 
คุณประชา 0813730195

ข่าวอื่นๆ ภายในหมวด

รับเหมาระบบไฟฟ้า ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งหม้อแปลงระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ


รายละเอียด

ผู้รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ช่างรับเหมาไฟฟ้า,ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า,ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสิ่งปลูกสร้างใหม่


รายละเอียด

บริษัทเรับเหมาระบบไฟฟ้า บริการด้าน งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ


รายละเอียด

บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด ผู้ให้บริการงานไฟฟ้าครบวงจร


รายละเอียด

ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำทุกอุตสาหกรรม


รายละเอียด

บริการตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ไฟฟ้าโรงงาน


รายละเอียด

รับเหมาไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แรงสูง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ไฟฟ้าโรงงาน


รายละเอียด

บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด ขอร่วมเป็นกำลังใจ


รายละเอียด

M.P.C. SYSTEM CO.,LTD.

รับติดตั้งโวล่าเซลล์ (Solar Cell), ระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ (High Volt & Low Volt), ไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic), งานลากสายสัญญาน (Wiring System)