บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด

            เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2544 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)มีผู้ร่วมถือหุ้น 7 คน การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการประกอบ
การทางด้านการให้คำปรึกษา, งานออกแบบ-ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า งานประปา ระบบปรับอากาศ รวมวัสดุ - 
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงงานทุกประเภท


           นอกจากนี้แล้ว ยังรวมไปถึงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เช่น ระบบตู้โทรศัพท์สาขา 
ระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัย ระบบเสาอากาศ โทรทัศน์แบบรวม ระบบนาฬิการวม ระบบเสียง ระบบควบคุม
อัตโนมัติต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่า ซ่อมบำรุงตู้ไฟฟ้าแรงต่ำ - แรงสูง และ
ระบบเครื่องปรับอากาศ


           บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมทั้ง
ช่างฝีมืออีกจำนวนมากกว่า 100 คน ที่มีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที จุดมุ่งหมายของบริษัทคือ 
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด" ทั้งในขณะดำเนินงาน
และแก่ผู้ใช้โดยยึดถือกฏของการไฟฟ้า ทั้งของการไฟ้ฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฏอื่นๆ  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไปอย่างเคร่งครัด


           บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด ของเรากำลังพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ 
เพราะเราใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัท 
คือ "ความจริงใจต่อลูกค้า คือหน้าที่และบริการของเรา"
 
          บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด เราให้บริการกับลูกค้ามากมายหลายประเภท คุณภาพ และความคล่องตัวในการบริการ เป็นกุญแจสำคัญ ในการทำงานและดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

           - งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (SOLAR CELL SYSTEM)
           - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (INSTALLATION SERVICE)
           - การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (SPARE PARTS SERVICE)
           - งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง (ELECTRICAL POWER SERVICE)
           - งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม (ENERGY SEVING SYSTEMS) 
           - ให้บริการงานด้านไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ครบวงจร


           บริษัท เอ็ม.พี.ซี. ซิสเท็ม จำกัด ให้บริการงานด้านไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ครบวงจร โดยทีมงานคุณภาพ บริการรับ สไปสายไฟเบอร์ ( เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ ) Splice สาย Fiber Optic ใยแก้วนำแสง รับเข้าหัวสาย Fiber - งานเดินสายและติดตั้ง (Cabling and Installation) ให้บริการตรวจสอบ และซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้ง Indoor และ Outdoor งานฟิวชั่นสไปซ์ (Fusion Splice) - งานทดสอบและรายงานผล OTDR (OTDR Test and Report) รับเข้าหัว Fiber Optic , Fusion Splice , ซ่อม Fiber Optic , Splice สาย Fiber , สไปย์สาย Fiber ,สไปย์สาย ไฟเบอร์ , เข้าหัว ไฟเบอร์

บริษัท เอ็มพีซี ซิสเท็ม จำกัด 685 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 TEL. (02) 919-3060-2 FAX. (02) 919-3063
Email: pracha@mpcsystem.com 
Mobile: 081-373-0195

 

M.P.C. SYSTEM CO.,LTD.

รับติดตั้งโวล่าเซลล์ (Solar Cell), ระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำ (High Volt & Low Volt), ไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic), งานลากสายสัญญาน (Wiring System)